Rzut parteru jednego budynku

Rzut piętra jednego budynku

Elewacja frontowa

Elewacja boczna

Elewacja tylna

Rzut parteru budynku nr 10

Rzut piętra budynku nr 10